Givers

De givers (een mengeling van gidsen en verkenners) zijn de leden van de oudste tak van onze scouts en zijn 14 tot 17 jaar oud. Normaal volgt hierop een jinjaar, maar dat heeft onze scouts jammer genoeg niet.

Giver zijn houdt meer in dan enkel activiteiten op zondag, we gaan 1 keer in de drie jaar op buitenlands kamp, organiseren een eigen fuif om onze kas te spijzen,enz. maar zijn ook al mee verantwoordelijk voor de werking van onze scouts. Giverhulp wordt bijvoorbeeld verwacht op ons eetfeest, tijdens de voorbereidingen van het kamp (inladen van de camion e.d.). Maar giver zijn is vooral ook vooral plezier maken met je vrienden, samen leuke dingen en groeien in de scouts, en zo al een beetje leider worden.